امشب دیگه شب آخر مهمونیه...

کم کم باید جمع کنیم و بریم؛یاد اون اوایل ماه افتادم یک دوستی گفت: 30 روز دیگه میگیم" عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت****صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت".

الان دارم به تک تک سحری هامون و افطار ها فکر میکنم، اینکه تا سال دیگه زنده ایم تا رمضان... یا نه!!!

"ربنا" دلم برات تنگ خواهد شد...

شب قدر تو هم...

سفره افطار و مهمونی ها و سفره سحر شما هم...

و شب بیداری ها شما حال و هوای دیگری داشتید در ماه خدا...

تا سال دیگه با یاد اینها روزگارمو میگذرونم.تمام شد.