آیا عشق یک دروغ بزرگی نیود که به جامعه بشریت گفته شد؟


قسمتی از سخنرانی های استاد پناهیان که فکر کردم شاید بد نباشه بدونید...


"شما نیازی به تحقیق ندارید. کتاب وجود شما به شما معرفی میکنه عشق رو.

وقتی که تو عاشق او شدی، او عاشق تو شد؛ یه روز میای تو خونه میبینی تحویلت نمیگیره،

-چرا منو تحویل نمیگیری؟

+آخه سرم درد میکنه. چقدر باید بگم خسته شدم.

-تو عاشق من نیستی؟! تو به عشق خیانت کردی! تو مرا دیدی غش نکردی؟! آآآآآی مامان و هیچی دیگه...

-این گفت عاشق منه و عاشق بدون معشوق نفس نمیکشه!

بیا برو جمع کن ببینیم بابا...

اون عشقی که گفتن دروغ گفتن....

تو اصلن فرق بین عاشق و قاشقو میفهمی؟؟؟

عاشق دوست داره معشوقش رو به همه اهل عالم نشون بده و دوست داره همه اهل عالم به معشوق او عشق بورزند!

اصلن عشق تو روابط زن و مردی امکان نداره!

عشق یعنی چی؟گفت:

" گر از درت برانی***ور نزد خود بخوانی

رو کن به هر که خواهی***گل پشت و رو ندارد"

اصلن داستانهای عشقی اونجا (غرب) اصلشون دروغه."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پ.ن1: از اردو اخلمد اومدم خسته و کوفته با یه بعد از ظهر جمعه دلگیر دیگه چه کنیم؟

پ.ن2: اینو نوشتم چون حس کردم طیف جوونای مذهبی دارن به بیراهه میرن.

پ.ن3:خودمونیم، چرا نسل سوم انقلاب اینقدر عاشق استادن؟