واقعیاتی که هست.
تلاشی که باید بکنیم که دیگه نباشه!
متاسفانه فرد فکر میکنه کارش درسته چون به اسم اهل بیت هست اما ابدا  و ذره ای  مشروعیت نداره.مستند"شفاعت یا شکایت" آسیب شناسی قشر خاصی از هیئتی ها