بسم الله

اسمم "رضا"ست.فامیل هم تائب.

2 یا شاید3 سال بیشتر سن نداشته باشم.
(شب هاشو گذاشتم کنار چون خواب بودم، وقتایی رو هم که به بطالت گذروندم گذاشتم کنار همین مقدار موند)
تو همین دو سه سال فهمیدم به خیلی چیزا علاقه دارم من جمله:
ورزش از نوع شنا و رزمی
کتاب از نوع رمان و داستان وار
فیلم از نوع علمی والبته اکشن(اما نمیبینم، چرا؟ چونکه:دی)
موسیقی از نوع مداحیش
تفریح از نوع بودن با خونواده-بودن با دوستان-قدم زدن تو خیابون ساعت 3 نیمه شب وقتی هیچکس نیست:دی - پرش از ارتفاع - مسابقه ماست خوری - شطرنج با مانع - از پا آویزون شدن -
این رو هم بگم خیلی دوست داشتم طلبه می بودم.
نمیدونم شاید قسمت نبود.
اما از وقتی یادم میاد پا تو کفششون کردم.
شاید قسمت شد و یک روزی طلبه شدم.