بالا تر از شهادت هم هست...

"خدا حافظ رفیق" رو که همه یادمونه.

یکجا وقتی رزمنده ها رفتن پیش شاطری که فرماندشون بوده.یک قسمتیش از همون موقع خیلی نظرم رو جلب کرد.

اونم این بود که شاطر گفت: شماها از خدا شهادت رو خواستین، بهش هم رسیدین، نوش جونتون اما من چیز بهتری خواستم.

؟؟؟؟؟؟

با خودم گفتم مگر بهتر از شهادت هم میشه؟؟

...اما من چیز بهتری خواستم من رضای خدا رو خواستم.

دوباره با خودم گفتم مگر خدا راضی نیست که شهید شیم؟؟؟

الان میفهمم بعضی باید بمونن و یواش یواش شهید بشن.

هعی یادش بخیر چه فیلم خوبی بود.

کاش باز هم تو این ژانر فیلم ساخته بشه، جامعه نیاز داره...


خدا حافظ رفیق