تازه دارم میفهمم...
1-خدا نماز رو نذاشته که ما بخونیم و با خدا عشق و حال کنیم، اتفاقا نماز رو گذاشته تا بزنه تو پَر ما حال ما رو بگیره.
مگه نیومدیم که آدم شیم؟ باید زبری نماز بیاد به این لایه ای که رو ماهیت انسانی مون رو گرفته بخوره تا سیقلی بشه شاید اون موقع بشه بهمون گفت آدم!!!
زبری نماز که میگم منظورم اینه که نشستی پای نت یکدفه صدای "الله اکبر" بلند میشه، خب باید نمازمون رو بخونیم دیگه اما سخته، کار داریم یا داریم درس میخونیم صدا اذانو میشنویم حالا باید پاشی بری نماز بخونی و...
خب سخته دیگه، همین سختی ها رو بهش میگم زبری نماز که غبار رو از دلت پاک میکنه.
البته وضع همیشه هم اینطور نیست! و مث من اول راه نمیمونید و به جایی میرسید که از نمازتون لذت هم میبرید، اما ابتدائن ممکن نیست.
 2-مگر تو نمازت تو تشهد نمیگی"السلام علیک ایها النبی و..." داری به شخص مخاطب حاضر سلام میکنی."کَ" تو زبان عربی برای شخص حاضر به کار میره!!! خب سلام هم مستحبه و جوابش واجب!حالا هروقت سلام میدی جوابشو میگیری؟؟؟؟؟----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پ.ن:عزیزان رو نوشت اولش به خودمه.
پ.ن:برای دست و قلم ما دعا بفرمایید،باهم سر سازگاری ندارند،دستم به قلم نمیره...
پ.ن:به روایتی شهادت مولامون امام رضا هم هست...
پ.ن:مورد اول کمی تقلید از استاد پناهیان و کمی هم ابتکار خودم بود.
پ.ن:خودش ماجرایی است این پ.ن آخر بماند تا بتراشمش و شکلش بدم...
طنز نوشت:مامان جون میدونم تو لگد نزدی تو شکم خواهرت،شیطون رفته بود تو جلدت.
              -اما مامان موهاشو که کشیدم کار خودم بود.