بعضی وقتها مثل همین حالا فقط میتوان آهی کشید و گفت:
" هیـــــــــــــــســــــــ " که یکوقت فکر نکنند کم آورده ای و جا میزنی!
تو که کباده میکشیدی!
تو که به همه روحیه میدادی!
تو که...
چه بگویم که زبان قاصر و الکن است از گفتنش...
.
.
نگاه کن ببین کجایی!!؟
چرا؟که چی بشه؟خیلی معمولی از کنارش رد نشو. بفهم خدا تو رو انتخاب کرد که یک کاری بکنی!کاری که بقیه نکردن یا نتونستن.
مشکل اینجاست که کسی نیست تا حرفاتو به خودت بگه.
پس خودت بگو برای خودت، مرورشون کن دیگه منتظر چی هستی؟
1،2،...،400 روز پیش تا الان چیا به کیا گفتی؟
به این فکر کن 97 روز دیگه کجایی!!؟
97 روز دیگه...